Pretraga
Pretraga po mjestu, tipu ili pojmu...

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Sarajevo radi i djeluje od 1993. godine (ranije Javna ustanova Radnički univerzitet "Đuro Đaković")

Ukupno ima 19 zaposlenih, a stručne i druge saradnike angažujemo, zavisno od projekta, prema potrebi. U svojoj strukturi sadrži: sektor kulturne djelatnosti, sektor obrazovne djelatnosti, sektor izdavačko - štamparske djelatnost.

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Sarajevo, koja se u statusnom smislu, nalazi pod nadležnošću Kantona Sarajevo, temelji svoju aktivnost na ranije utvrđenim principima-načelima i programskoj orijentaciji:

> Kontinuirano prezentiranje kulturnih sadržaja, značajnih za Grad Sarajevo i šire;
> Aksiološki pažljivom odabiru konkretnih kulturnih sadržaja, kao što su izložbe, muzičko-scenske i pozorišne predstave, književno poetski susreti, filmske projekcije, tribine, izložbe, seminari, kursevi ... ;

> Njegovanje autentične muzičko-folklorne baštine naroda Bosne i Hercegovine;
> Publiciranje relevantnih djela (knjige, brošure i sl.);
> Pružanje specifičnih obrazovnih usluga, odnosno stručnog educiranja građana;
> Saradnja sa kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Facebook
Twitter