Pretraga
Pretraga po mjestu, tipu ili pojmu...

Osnovne informacije

Bosanski Petrovac smješten  je na blagim padinama Grmeča, Oštrelja i Osječnice.  Grad je tokom istorije  često mjenjao ime, pa postoji podatak da  dugo zvao Novosel, za vrijeme turske okupacije. Danas, Bosanski Petrovac spada među mlađa gradska naselja u Krajini. Grad u Petrovcu sagrađen je za vrijeme sultana Ahmeda III. U gradu je bila jedna tabija i jedna kula na više spratova, a spadala je među najviše u području Krajine. Petrovački grad je dočekao u dobrom stanju okupaciju Austro-Ugarske 1878.godine. Vjerovatno je porušen 1905.godine prilikom provođenja regulacionog plana koji je izgradila austrougarska vlast.

Ova opština posjeduje sve prirodne uslove za razvoj planinskog, lovnog i seoskog turizma.
Posebnu i nesvakidašnju atrakciju planina Klekovača i Osječenica čini runolist, veoma rijetka i zaštićena biljka. Karakteristično je da na ovoj visoravni nema niti jedne rijeke niti većeg potoka, osim nekoliko nepoznatih izvora po podnožju okolnih obronaka.
Značajnu turističku lokaciju predstavlja Stari grad Bjelaj, kloji se nalazi na samom vrhu jednog brijega, a 2007. godine proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Kako doći

Informacije za goste

Objekti u okolini
Facebook
Twitter