Pretraga
Pretraga po mjestu, tipu ili pojmu...

Osnovne informacije

Ukliještena između dvaju najviših, ali pitomih planina Čvrsnice i Prenja, ”krovovovima Bosne“, sa svojom prelijepom dolinom otvaraju litičasti kanjon dug više od 30 kilometara. Sam grad je smješten na nekoliko terasa na nadmorskoj visini od 202 metra, kroz koje protiče rijeka NeretvaKlima je submediteranska s prosječnom godišnjom temperaturom od 12°C, s velikom količinom padalina. Zbog svoga prirodnoga položaja Jablanica je od najstarijih vremena bila područje interesantno za stanovanje i boravak.

Kako doći

Informacije za goste

Objekti u okolini
Facebook
Twitter