Pretraga
Pretraga po mjestu, tipu ili pojmu...

Hotel Holiday raspolaže sa devet sala različitog kapaciteta za održavanje konferencija, sastanaka, seminara, vjencanja i slicnih evenata.
Sale su opremljene najmodernijom audio vizuelnom opremom kao i opremom za simultano prevođenje.
Idealno mjesto za Vašu press konferenciju ili kafe pauzu u toku seminara je prostor pod kišobranom. Kišobran je
simbol cirkusa koji su svoje šatore postavljali na mjesto gdje dans stoji Holiday.
Već dugi niz godina uspješno sarađujemo sa velikim i prepoznatljivim domaćim i međunarodnim organizacijama i
kompanijama koje koriste naše usluge.
Naše iskustvo, kvalitet usluga i primjena HACCP,ISO 9001/2008 obećavaju uspjeh Vašeg eventa.

Rezervacija

Facebook
Twitter