Pretraga
Pretraga po mjestu, tipu ili pojmu...

Sarajevski sebilj je sigurno jedan od najupečatljivijih simbola grada. Sebilj ili Sebil je arapska riječ u značenju "put", ali kao termin označava dobrotvornu, vrlo staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima, na kojoj je sebiljdžija tasom zahvatao vodu iz korita i besplatno napajao žedne.
Sarajevski sebilj izgradio bosanski vezir hadži Mehmed paša Kukavica 1753. godine i on se nalazio pet metara iznad ovog današnjeg. Porušen je 1891. godine da bi se 1913. godine po projektu arhitekta Alexandra Witteka izgradio novi urađen po nacrtima prvobitnih sarajevskih sebilja iz 16. stoljeća. 

Facebook
Twitter